Cece

17 tekstów – auto­rem jest Ce­ce.

Które­goś zi­mowe­go wie­czo­ru ubiorę let­nią su­kienkę, po­maluję us­ta czer­woną szminką i z paczką pa­pierosów w ręce wyjdę z do­mu bo­so, zos­ta­wiając na oścież ot­warte drzwi i po­biegnę przed siebie paląc i śmiejąc się z te­go, jak łat­wo było mi oszu­kać życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2011, 18:44

chaotycznie.

Gu­bimy siebie w cudzych wspom­nieniach. Szu­kamy w miej­scach, gdzie nas nig­dy nie było. Mglis­te szep­ty. Niewy­powie­dziane niedomówienia. Błędy po­pełnione i te, które do­piero po­pełni­my. Wszys­tko zle­wa się w życie. A życie ucieka. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 października 2010, 23:47

Wy­bierając iść da­lej, czy stać w miej­scu, nie pat­rz na ludzi, którzy Cię otaczają. Ogół też może się mylić. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 czerwca 2010, 16:25

Wyk­rzy­wiając twarz w sar­kastycznym uśmie­chu, bu­duje­my wi­zerun­ki nie-siebie i wy­myśla­my co­raz więcej ba­nal­nych stwierdzeń. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 maja 2010, 20:55

Noc. Cicha, pus­ta i jak zwyk­le zbyt krótka. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 7 maja 2010, 22:06

Frus­trac­ja, kiedy na­wet na­si przy­jaciele, nie są w sta­nie dos­trzec, że coś jest nie tak. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 23 kwietnia 2010, 21:28

Już nie szu­kam naszych wspomnień.
Za­pomi­nać jest trud­no, ale wiesz co?
Ja nie mogę dłużej pamiętać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 kwietnia 2010, 21:50

Kiedy już stanę na zgliszczach sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 marca 2010, 19:39

Gdy­bym miała wy­bierać, zaw­sze wyb­rałabym źle. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 24 marca 2010, 22:28

Słuchałam te­go, co mówiłeś. Miałeś idee, pla­ny marzenia.
Wie­rzyłam w Ciebie, ale nie miałeś siły by je zrealizować.
Jes­teś każdym, obojętnym mi człowiekiem, bo niszcząc to
wszys­tko, zat­ra­ciłeś siebie w świecie kapitalistów. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 marca 2010, 22:51

Cece

Nic szczególnego, uwielbiam słuchać muzyki, szczególnie alternatywnego rocka, aktualnie zachwycam się "milenium" S.Larsson, ale książki pana Andrzeja Pilipiuka i Jacka Dukaja cenie sobie równie mocno. Czekoladę jestem w stanie jeść na tony, a przedmioty ścisłe pozostają dla mnie zagadką na miarę archiwum X. Wolny czas spędzam tworząc lay'e na onet'owskie blogi, bądź przesiadując ze znajomymi na ławce pod blokiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cece

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność